Obejmuje  nieinwazyjne metody leczenia chorób zwierząt. Jest najczęściej stosowanym sposobem postępowania terapeutycznego w chorobach wewnętrznych, dermatologii, ortopedii, neurologii a także okulistyce i geriatrii.

Aby  skutecznie leczyć chorobę konieczne jest postawienie prawidłowej diagnozy. Wystąpienie typowych objawów pozwala zwykle postawić  rozpoznanie już po badaniu klinicznym. Czasem choroba przyjmuje taki przebieg, że nic nie jest oczywiste. W takim przypadku wiedza, doświadczenie i intuicja lekarza weterynarii wsparte badaniami dodatkowymi dają szansę na rozpoznanie choroby i skuteczne leczenie.

Badanie krwi – najczęściej stosowane badanie dodatkowe pomagające w rozpoznawaniu chorób oraz w profilaktycznej ocenie zdrowia zwierząt. Nasza praktyka korzysta z usług renomowanego laboratorium weterynaryjnego.

USG– w chwili obecnej najbardziej popularne przyżyciowe badanie narządów niedostępnych do oceny innymi metodami diagnostycznymi. Nieocenione w badaniu narządów jamy brzusznej, serca, oka.

RTG – prześwietlenie promieniami rentgenowskimi to najstarsza metoda obrazowania w medycynie, stale nieoceniona w diagnostyce chorób kości i stawów oraz narządów wewnętrznych. Od kilku lat stosujemy radiologię cyfrową dającą bardziej zaawansowane możliwości obrazowania.

EKG – badanie elektrofizjologii serca, stosowne przede wszystkim w diagnostyce arytmii.

ERG – badanie elektrofizjologii oka wykorzystywane w diagnostyce niedowidzenia i ślepoty.

Badanie mikroskopowe – stosowane przez nas w diagnostyce dermatologicznej.

Histopatologia- to badanie mikroskopowe komórek i tkanek, nieocenione w diagnostyce nowotworów. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – to małoinwazyjna metoda pobierania materiału do oceny histopatologicznej guzów. W tej dziedzinie współpracujemu z zakładem histopatologii mającym wieloletnie doświadczenie w badaniu materiału od zwierząt.

Leczenie zachowawcze opiera się na podawaniu leków.

W stanach ostrych niezbędne jest szybkie podanie leków w celu poprawienia stanu pacjenta. Dlatego najczęściej rozpoczynamy terapię od podania zastrzyków lub kroplówki. Taki sposób leczenia prowadzimy do momentu takiego poprawienia stanu zwierzęcia, kiedy może ono przyjmować leki doustne.

W przypadku schorzeń przewlekłych opieramy się na terapii doustnej, chyba że nie ma takiej możliwości. Zalecane przez nas preparaty weterynaryjne są  tak przygotowane, żeby ich podawanie było jak najłatwiejsze.

Prowadząc leczenie zachowawcze staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty kontrolne oraz wszelkie zabiegi wykonywane u naszych pacjentów.  Takie postępowanie ogranicza stres zwierząt i zmniejsza koszty leczenia.