• INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  INFORMACJA

  DOTYCZĄCA POZYSKIWANIA , PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  KLIENTÓW- OPIEKUNÓW ZWIERZĄT LECZONYCH

  W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI ETERYNARYJNEJ.

  1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących świadczenie usług weterynaryjnych.
  2. Zgodnie z powyższymi przepisami pozyskiwane są imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia oraz jego adres zamieszkania.
  3. Dane przechowywane są w zasobach Przychodni przez okres 5 lat od ostatniej wizyty ze zwierzęciem.
  4. Właściel ma prawo do uaktualnienia tych danych.
  5. Numer telefonu oraz adres email są pozyskiwane za zgodą opiekuna zwierzęcia i wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu dotyczącego leczenia i profilaktyki.
  6. Opiekun zwierzęcia może nie wyrazić zgody na udostępnienie danych kontaktowych ( nr telefonu, adres email).
  7. Właściciel zwierzęcia może wystąpić o usunięcie danych kontaktowych z naszych zasobów .
  8. Administratorem danych osobowych jest kierownik Przychodni Marcin Pikiel (tel. 58 522 12 54, email: marcin.pikiel@wp.pl).
  Leave a reply →

Skomentuj

Skasuj

Photostream